ขอต้อนรับ

....... ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก 'ครูพร' ด้วยความยินดีค่ะ....

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เพื่อ...ความสวัสดีแห่งชีวิต

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
โดย...ว.วชิรเมธีสิ่งที่เธอควรมี "สติปัญญาสิ่งเธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"สิ่งที่เธอควรคิด "ความดีงาม"สิ่งที่เธอควรพยายาม "การศึกษา"สิ่งที่เธอควรเข้าหา "นักปราชญ์"สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเข้าสังคม"สิ่งที่เธอควรนิยม "ความซื่อสัตย์"สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล"สิ่งที่เธอควรอดทน "การดูหมิ่น"สิ่งที่เธอควรยิน "พุทธธรรม"สิ่งที่เธอควรจดจำ "ผู้มีคุณ"สิ่งที่เธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย์"สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว "การพนัน"สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ "สัมมาชีพ"สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี"สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

คำคม .....สอนใจ

ความดีของลูก คือความสุขของพ่อแม่
ความเลวของลูก คือความทุกข์ของพ่อแม่

หนึ่งวินาทีคบบัณฑิต ดีกว่าหนึ่งปีคบคนพาล

บทกลอนสุนทรภู่

อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย

กลอนสุนทรภู่บางตอนจาก "เพลงยาวถวายโอวาท"

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เศรษฐกิจพอเพียง

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท
โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

ทรงพระเจริญ


พระทรงบุญเปี่ยมล้น พระทัย
พระอยู่ประชาชัย จึ่งแจ้ง
พระครองซึ่งสมัย หกสิบปีแฮ
ทุกถิ่น ณ เคยแล้ง ไป่ฟื้น คืนอุดม

ทวยราษฎร์เหล่าล้วน ถวาย พรนา
พระเกียรติ์องค์ขจาย ทั่วหล้า
พระเป็นดั่งพระพาย ดับร้อนพสกแฮ
ผืนแผ่นไผทแก้ว แซ่ซ้อง สรรเสริญ

ความรู้คู่การเรียน


ความรู้คู่การเรียน ควรหมั่นเพียรเรียนศึกษา
ควรจำเป็นตำรา ควรศึกษาหาความรู้
คุณครูให้ชีวิต ให้ความคิดจิตเชิดชู
พวกเราควรตรองดู ความเป็นครูนั้นลำบาก
นักเรียนไม่เชื่อฟัง คุยเสียงดังกันทั่วหล้า
คุณครูหาตำรา มีคุณค่าให้นักเรียน
ต้องจดต้องท่องจำ และควรทำความพากเพียร
ความรู้ไม่แปลเปลี่ยน ถ้าหมั่นเพียรเขียนตำรา

ด.ญ. อัจฉราพร ศรีคำ
ชื่อเล่น : กิ่ง
โรงเรียน : อนุบาลสระบุรี
ชั้นประถมปีที่ : 6 ห้อง : 2
อาจารย์ที่สอนภาษาไทย : อาจารย์วิมลลักษณ์ ญาติทอง

หนทางดับทุกข์ในใจเราอันโลกนี้สถิตอยู่คู่ฟ้าดิน
แต่ร่างกายพังภินท์และเสื่อมถอย
ช้างม้า วัวควาย ตายยังพลอย
ได้ใช้สอยเนื้อหนังกระทั่งงา

เราเกิดมาอาศัยร่างกายสร้าง
ชั่วและดีเป็นหนทางไปเบื้องหน้า
อวิชชา พาหลงกันเรื่อยมา
รู้ทางดับอวิชาจึงเห็นจริง

วิปัสสนากรรมฐานทางสายเอก
ดับทุกข์โศกอนัต์เอนกได้ทุกสิ่ง
พระพุทธองค์ทรงเมตตาด้วยใจจริง
แนะทางเดินได้ทุกสิ่งเพื่อพ้นภัย

อันกิเลสตัณหาอุปปาทาน
คือตัวมารพาหลงพาสงสัย
อวิชชาพาหลงอยู่ร่ำไป
จึงเกิดดับเวียนว่ายในวังวน

ไม่รู้จักต้นปลายและสายเหตุ
ว่าขันธ์เขตเกิดขึ้นทุกแห่งหน
เมื่อปฏิบัติ ถึงอธิปัญญาชน
จึงรู้ทางปฏิสนธิ์ผลเกิดมาคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

เพลงหวาน

nice

ผู้ติดตาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซด์ครูพรพัฒน์

.....สวัสดีค่ะ..เพื่อนๆทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ weblog ของครูพรพัฒน์

ยืดอกพกร่ม

สถิติผู้เข้าชม

สวย

ครูพรพัฒน์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภักหม่บ้านจอมบึง