ขอต้อนรับ

....... ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก 'ครูพร' ด้วยความยินดีค่ะ....

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เพื่อ...ความสวัสดีแห่งชีวิต

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
โดย...ว.วชิรเมธีสิ่งที่เธอควรมี "สติปัญญาสิ่งเธอควรแสวงหา "กัลยาณมิตร"สิ่งที่เธอควรคิด "ความดีงาม"สิ่งที่เธอควรพยายาม "การศึกษา"สิ่งที่เธอควรเข้าหา "นักปราชญ์"สิ่งที่เธอควรฉลาด "การเข้าสังคม"สิ่งที่เธอควรนิยม "ความซื่อสัตย์"สิ่งที่เธอควรตัด "อกุศลมูล"สิ่งที่เธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล"สิ่งที่เธอควรอดทน "การดูหมิ่น"สิ่งที่เธอควรยิน "พุทธธรรม"สิ่งที่เธอควรจดจำ "ผู้มีคุณ"สิ่งที่เธอควรเทิดทูน "สถาบันกษัตริย์"สิ่งที่เธอควรขจัด "ความเห็นแก่ตัว"สิ่งที่เธอควรเลิกเมามัว "การพนัน"สิ่งที่เธอควรสร้างสรรค์ "สัมมาชีพ"สิ่งที่เธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี"สิ่งที่เธอควรปฏิบัติทันที "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เพลงหวาน

nice

ผู้ติดตาม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...เว็บไซด์ครูพรพัฒน์

.....สวัสดีค่ะ..เพื่อนๆทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ weblog ของครูพรพัฒน์

ยืดอกพกร่ม

สถิติผู้เข้าชม

สวย

ครูพรพัฒน์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ที่มหาวิทยาลัยราชภักหม่บ้านจอมบึง